Dramsveien 156

.

Dramsveien 156, topp, retning mot °st, med Troms°ysundet i bakgrunnen.