Røstbakken 9A, toppetasje

.

Skisse av toppetasjen