Kart over Tromsø.

Utenom at leilighetene er avmerket, er blant annet Universitetet, Regionsykehuset, Flyplassen, Tromsøbrua og sentrum også inntegnet for å se hvor viktige instanser ligger i forhold til leilighetene.